دارو و درمان مجله سلامت

سمینارهای دارو و درمان

حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق شماره تماس 09033475006 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۳/۳/۷ تا ۲۶۴۳/۳/۷
مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)،شهر شیراز
برگزار کننده : مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02177490953 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۳/۳/۲۰ تا ۲۶۴۳/۳/۲۰
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار،شهر تهران
برگزار کننده : مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02177210356 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۳/۳/۳۰ تا ۲۶۴۳/۳/۳۰
مرکز بین المللی همایشها سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام،شهر تهران
برگزار کننده : مرکز بین المللی همایشها سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 07133605051 (داخلی 113) سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۳/۴/۹ تا ۲۶۴۳/۴/۹
موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز،شهر شیراز
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02177210356 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۳/۴/۹ تا ۲۶۴۳/۴/۹
مرکز بین المللی همایشها سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام،شهر تهران
برگزار کننده : مرکز بین المللی همایشها سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 07133605051 (داخلی 113) سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۳/۵/۷ تا ۲۶۴۳/۵/۷
موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز،شهر شیراز
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 07132272753 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۳/۵/۳۱ تا ۲۶۴۳/۵/۳۱
دانشگاه پیام نور واحد شیراز،شهر شیراز
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور واحد شیراز
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02171053833 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۲/۱۰/۱۴ تا ۲۶۴۲/۱۰/۱۴
متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02171053833 سوال بفرمائید
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02171053199 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۲/۱۱/۱۲ تا ۲۶۴۲/۱۱/۱۲
متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02171053199 سوال بفرمائید
برگزار کننده : شبكه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق شماره تماس 09165197765 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۲/۱۱/۲۵ تا ۲۶۴۲/۱۱/۲۵
دانشگاه محقق اردبیلی،شهر اردبیل
برگزار کننده : دانشگاه محقق اردبیلی
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق شماره تماس 09399511074 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۲/۱۱/۲۲ تا ۲۶۴۲/۱۱/۲۲
مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي،شهر تهران
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق شماره 09017242753 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۲/۱۲/۷ تا ۲۶۴۲/۱۲/۷
موسسه پژوهشي مديريت مدبر شهر همایش: شهر تهران
برگزار کننده : موسسه پژوهشي مديريت مدبر
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۲۶۴۲/۱۰/۱۴ تا ۲۶۴۲/۱۰/۱۴
متعاقبا از طریق تماس تلفنی سوال بفرمائید
برگزار کننده : سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي
آگهی‌ها
علاقه‌مندی
درج آگهی
کاربری
لوگو وب سایت دارو و درمان