دارو و درمان مجله سلامت

سمینارهای دارو و درمان

حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق شماره تماس 09033475006 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۹/۲۵ تا ۱۴۰۰/۹/۲۵
مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)،شهر شیراز
برگزار کننده : مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02177490953 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۱۰/۸ تا ۱۴۰۰/۱۰/۸
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار،شهر تهران
برگزار کننده : مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02177210356 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
مرکز بین المللی همایشها سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام،شهر تهران
برگزار کننده : مرکز بین المللی همایشها سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 07133605051 (داخلی 113) سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز،شهر شیراز
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02177210356 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مرکز بین المللی همایشها سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام،شهر تهران
برگزار کننده : مرکز بین المللی همایشها سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 07133605051 (داخلی 113) سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز،شهر شیراز
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 07132272753 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
دانشگاه پیام نور واحد شیراز،شهر شیراز
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور واحد شیراز
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02171053833 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۴/۳۱ تا ۱۴۰۰/۴/۳۱
متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02171053833 سوال بفرمائید
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02171053199 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۵/۳۰ تا ۱۴۰۰/۵/۳۰
متعاقبا از طریق تماس تلفنی 02171053199 سوال بفرمائید
برگزار کننده : شبكه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق شماره تماس 09165197765 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۱۳ تا ۱۴۰۰/۶/۱۳
دانشگاه محقق اردبیلی،شهر اردبیل
برگزار کننده : دانشگاه محقق اردبیلی
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق شماره تماس 09399511074 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۱۰ تا ۱۴۰۰/۶/۱۰
مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي،شهر تهران
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق شماره 09017242753 سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۲۵ تا ۱۴۰۰/۶/۲۵
موسسه پژوهشي مديريت مدبر شهر همایش: شهر تهران
برگزار کننده : موسسه پژوهشي مديريت مدبر
حوزه های تحت پوشش : متعاقبا از طریق تماس تلفنی سوال بفرمائید
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۴/۳۱ تا ۱۴۰۰/۴/۳۱
متعاقبا از طریق تماس تلفنی سوال بفرمائید
برگزار کننده : سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي
آگهی‌ها
علاقه‌مندی
درج آگهی
کاربری
لوگو وب سایت دارو و درمان