بیمارستان شهید بهشتی کرمان

بیمارستان شهید بهشتی کرمان

کرمان

دولتی

دانشگاه علوم پزشکی

بیمه های طرف قرارداد : • شرکت توزﯾع نيروی برق شمال استان کرمان • شرکت توزﯾع برق جنوب استان کرمان • شرکت آب منطقه ای استان کرمان • شرکت آب و فاضلاب شھرستان رفسنجان • شرکت مدﯾرﯾت توليد برق زرند • کارکنان دولت • ساﯾر اقشار • اﯾرانيان • بيمه سلامت ھمگانی • روستائيان • ساﯾر اقشار • اتباع خارجی • بيمه تأمين اجتماعی • کميته امداد امام خمينی • خدمات درمانی نيروھای مسلح • بانک ملی • بانک ملت • بانک صادرات • بانک کشاورزی • بانک تجارت • بانک رفاه • شر کت ملی صناﯾع فولاد • صداو سيما • شرکت ملی نفت • اداره کل زندانھا • شرکت صناﯾع مس • ارتش ۵٧٩ بيمارستان
فکس : ۳۲۱۱۰۹۳۱-۰۳۴
ایمیل :
وب سایت : http://shbh.kmu.ac.ir

آدرس بیمارستان شهید بهشتی کرمان

کرمان - کرمان- کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی روبروی فنی و حرفه ای

درباره ی بیمارستان شهید بهشتی کرمان

بیمارستان شهید بهشتی کرمان از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در کرمان است. این بیمارستان درسال1360 تأسیس گردید و در حال حاضر دارای230 تخت فعال می باشد

تست کرونا
تست کرونا
تست در منزل
زمان تحویل جواب ۱۲ ساعت
قیمت ۶۰۰۰۰۰تومان
قیمت با دفترچه ۳۰۰۰۰۰ تومان
بخش های بیمارستان

بخش مردان – بخش زنان – بخش اطفال – ECT – بخش شوک مغزی – مرکز درمان های غیر دارویی – اورژانس

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیک

واحد کاردرمانی واحد گفتار درمانی درمانگاه ترک اعتیاد و متادون درمانگاه روانپزشکی بزرگسالان درمانگاه روانپزشکی کودکان و نوجوانان درمانگاه روان درمانی

بخش های پاراکلینیک

• آزمایشگاه داروخانه نوار مغزی

بیمارستان های مشابه
آگهی‌ها
علاقه‌مندی
درج آگهی
کاربری
لوگو وب سایت دارو و درمان